ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ