ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ฟรี

โครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน : การบริการให้คำปรึกษา ด้านการเงินการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)

วัน เวลา สถานที่
รุ่นที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 50 คน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอส ทาราแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 (ปี 2564) จำนวน 50 คน ในเดือน มกราคม 2564 ณ โรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการรับสมัคร
– ผู้ที่สนใจร่วมโครงการ แจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการทาง e-mail siaa2016@ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ แบบตอบรับ ที่นี่