กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0

จัดสัมมนา “กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0”
โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร