ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  คุณวรกมล  อยู่นาค  กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ  ติดต่อเบอร์โทร. 081-5196097

ทางโทรสาร 02-5901522        ทางไลน์ ID : w.yunak

หรือยื่นด้วยตนเอง กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๔ ตึกสำนักงานปลัดฯ

ทาง Email สมาคมฯ ได้ที่ siaa2016@hotmail.com

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่