สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ร่วมบริจาคเงินให้สถาบันบำราศนราดูร 100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19
และขอชวนทุกคนมาร่วมกัน … สู้โควิด19 ไปด้วยกัน

บัญชี เงินบริจาคของสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 130-0-25584-6