โปรดตรวจสอบชื่อ–นามสกุลและหมายเลขสมาชิก

ขอความอนุเคราะห์ท่านที่สมัครสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

โปรดตรวจสอบชื่อ – นามสกุลและหมายเลขสมาชิกตามที่แนบมาพร้อมนี้

และแจ้งยืนยันข้อมูลเข้ามาทาง ID Line : tigher27 เท่านั้น

เพื่อทางสมาคมฯ จะจัดส่งบัตรสมาชิกไปให้

ทั้งนี้ โปรดยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หมายเลขสมาชิก : ……….
ชื่อ : ……….
นามสกุล : ………
หน่วยงานที่สังกัด : ………
เบอร์โทรติดต่อ : ……….
ที่อยู่สำหรับการติดต่อส่งเอกสาร : ……….

ตรวจสอบที่นี้
https://drive.google.com/open?id=1n-5T43kySyFm6YHQ-u05xdZPT_gRb58i

 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ